čtvrtek 28. ledna 2016

Boj o moc a politika ovládají náboženství

C. J. Sansom: Lamentace

Plní náboženství svou pravou roli? Ať už ano, nebo ne, jedno je jasné. Jakmile do náboženství pronikne politika, intriky, boj o moc a bohatství, případně fanatismus, pravé poslání náboženství se vytrácí. 

Vývoj patří do všech součástí našich životů. Nejinak tomu je i s náboženstvím. Jeho vznik (ať už jakéhokoli vyznání) byl spojen s určitou ideou. Ale i taková myšlenka se postupem času přetváří a uzpůsobuje své době. Problém může nastat, když se náboženství a jeho poslání změní v soupeření, boj o moc spojený s intrikami a politikou či honění se za hromaděním majetku (ať už movitého či nemovitého). 

Pak už mnohdy nejde ani tak o víru samotnou. Případně může jít o víru zfanatizovanou až přespříliš. A pokud jde o boj o moc, asi každý (koho aspoň trochu zajímá historie) si vybaví město Avignon, které je historicky spojeno s příkladem boje o moc v souvislosti s náboženstvím. Právě Avignon byl v letech 1335 – 1430 rezidencí papežů a vzdoropapežů.

A tehdy šlo především o boj o moc, přičemž vše „vyprovokoval“ francouzský král Filip IV. Sličný. Šlo mu především o moc. A francouzský vliv v kolegiu kardinálů byl tehdy tak silný, že byl roku 1305 papežem zvolen arcibiskup z Bordeaux jako papež Klement V. Ten si později za své sídlo zvolil právě Avignon. 

Tradicionalisté proti reformistům

To zde ale rozebírat nechci, šlo jen o příklad z historie. „Náboženské souboje“ se odehrávají a odehrávaly vždy. A nemám tu na mysli propíraný konflikt křesťané versus muslimové. Problémem v 16. století byl například i boj mezi tradicionalisty a reformisty.

Ve 20. a 30. letech 16. věku se totiž začala prosazovat reformace. V roce 1534 se chtěl král Jindřich VIII. rozvést, což mu přísný katolický řád neumožňoval. Jindřich VIII. tak vystoupil z církve a založil anglikánskou církev, do jejíhož čela se postavil sám.
Jindřich VIII. byl ale v otázkách boje o moc mezi tradicionalisty a reformisty poměrně nestálý a svou náklonost na tu či onu stranu často měnil. Pokud někdo ale nežil ve víře, jakou prosazoval a ctil v tu kterou chvíli právě Jindřich VIII., byl souzen a v řadě případů následně upálen jako kacíř.

Touto tematikou se zabývá ve svém historickém detektivním románu Lamentace (právě z doby Jindřicha VIII.) britský spisovatel C. J. Sansom.

Kdo je C. J. Sansom

Pokud jde o samotného autora románu Lamentace, britský spisovatel Christopher John Sansom se narodil ve skotském Edinburghu v roce 1952.
Sansom vystudoval na University of Birmingham svobodná umění, později získal i doktorát z historie. Zřejmě i to je jeden z důvodů, proč po 11 letech advokátní praxe v Sussexu přesedlal na literární dráhu.
C. J. Sansoma mám osobně zařazeného mezi těmi lepšími spisovateli. Může za to především jeho série detektivních románů ze středověké Anglie, jejichž hlavním hrdinou je londýnský právník – hrbáč – Matthew Shardlake.
V rámci série Matthew Shardlake jde už o šestý Sansomův román. Po prvním Sansomově počinu této série – Rozpuštění - následovaly další díly v pořadí: Temný oheň, Vladař, Zjevení, Trofej a následně výše zmíněná Lamentace.

Nejen anglický středověk, ale i moderní dějiny

Ve všech případech jde o naprosto excelentní díla. Tyto romány se odehrávají v době anglické reformace za vlády krále Jindřicha VIII. Sansom v nich využil nejen svou znalost historie, ale rovněž i své zkušenosti z advokacie. A právě romány z období středověku jsou dle mého názoru Sansomovou parketou. A to par excellence.
Přesto se Sansom pustil ve své spisovatelské kariéře i do románů z jiných historických období. Příkladem je román Zima v Madridu, který se odehrává po konci občanské války ve Španělsku v roce 1940.
Ve fiktivním románu Nadvláda se pak Sansom snaží přiblížit čtenářům možné důsledky toho, co by se stalo v případě, že by Británie a nacistické Německo podepsaly v roce 1940 mírovou smlouvu, a Winston Churchill by se místo premiérem stal vedoucí postavou odboje.

Lamentace hříšné duše

Vraťme se však v našem exkursu zpět k Sansomově Lamentaci, jejíž děj se odehrává v roce 1546. Hlavním hrdinou je opět hrbatý právník, syndik Matthew Shardlake. Ten se tentokráte zaplete do velkých a velmi nebezpečných intrik na královském dvoře Jindřicha VIII., kdy neodolá žádosti o pomoc královně Kateřině Parrové.
V románu Lamentace se sice „nepotkáváme“ až tak často s Jackem Barakem, pomocníkem nad pomocníky Matthewa Shardlaka, přesto je jednou z ústředních postav. A troufám si navíc tvrdit, že všichni hlavní hrdinové včetně zmíněných dvou jsou v mnohem větším ohrožení života, než tomu bylo v předchozích dílech série.
Opět pochopíme i to, že Matthewovy city ke královně Kateřině Parrové jsou mnohem více než jen pracovní. I proto neodolá a Kateřině bude pomáhat hledat její skryté tajemství, které by ji v případě odhalení mohlo uvrhnout nejen do nelibosti krále, ale rovnou ji přivést až na hranici pro kacíře.

Nečekané rozuzlení

A „soupeře“ má královna více než zdatné. V pozadí příběhu jde totiž především o boj o poručnictví osmiletého prince Eduarda. Král Jindřich VIII. má totiž „na kahánku“ a mocní si chtějí ještě před jeho smrtí zajistit možnost podílet se po jeho smrti výraznou měrou na vládě následníka trůnu.
Opět se tak v Sansomově románu objevují skutečné osobnosti historie – nejen výše zmínění královna a král, ale také například členové královské rodiny, dále biskup Thomas Cranmer, William Cecil, Richard Rich a další.
A nebyl by to Sansomův román ze série Matthew Shardlake, aby neměl od začátku až do konce napínavý a svižný děj. A nejen to. Stejně jako u předchozích dílů je rozuzlení naprosto překvapivé, a řekl bych, že tentokráte ještě mnohem více nečekané, než tomu bylo kdykoli jindy.

Slovo závěrem…

Sansomův historický detektivní román Lamentace je napsán naprosto brilantně a čte se jedním dechem. Christopher John Sansom napsal tuto knihu v roce 2014. Anglický originál nese název Lamentation a vydán byl v Londýně nakladatelstvím Mantle.
Do češtiny pak knihu více než zdatně přeložil Antonín Otáhal a vydalo ji v Praze v roce 2015 nakladatelství BB/art s.r.o.
Každopádně všem vřele doporučuji, aby si Sansomovu knihu Lamentace určitě přečetli. Obrázek si následně udělejte každý sám.

Tomáš Králíček

Elektronickou verzi knihy můžete zakoupit zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat